Fundashon di Artista

De Curaçaose stichting Fundashon di Artista werd in 1971 opgericht door de Curaçaose kunstenaar Hipolito Max Ocalia (1916-1984). De stichting verdedigt de rol en de plaats van kunst en cultuur in onze maatschappij, creëert bruggen tussen de verschillende artistieke disciplines en de Caribische gemeenschappen, creëert een podium voor kunst en kunstenaars en verdiept de basisprincipes, die als een verbindende factor van cultuur fungeren.

Fundashon di Artista is initiatiefnemer of coördinator van tal van kunstprojecten op Curaçao en publiceerde ruim tien jaar de Dutch Caribbean Art Diary, een kunstagenda met nieuw werk van kunstenaars uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en de Caribische regio.

Momenteel is Fundashon di Artista insensief betrokken bij de Kathedraal van Doornen en de Kunstfabriek. Beide projecten sluiten aan bij de doelstelling om de gemeenschap meer te betrekken bij kunst en cultuur. De Kathedraal van Doornen en de Kunstfabriek laten jongeren door handvaardigheid en de uitoefening van ambachten kennis maken met cultuur en kunst en zichzelf op dat gebied te ontplooien. Dit bevordert tevens de maatschappelijke integratie en participatie van jongeren.

Het bestuur bestaat momenteel uit Daisy Casimiri (voorzitter), Alberto Da Costa Figueira (penningmeester) en Berdi Ruesink (secretaris). Fundashon di Artista is ingeschreven in het handelsregister op Curaçao onder nummer 109822.