Stichting Vrienden van Fundashon di Artista

De stichting Vrienden van Fundashon di Artista is opgericht op 27 mei 2015 ter ondersteuning van Fundashon di Artista op Curaçao. De stichting heeft als doel:

– het bevorderen van de culturele en artistieke erkenning van kunstenaars conform het gedachtengoed van wijlen de heer Hipólito Max Ocalia, oprichter van Fundashon de Artista.
– het betrekken van jongeren bij handicraftprojecten en door deze educatieve en actieve cultuurbeleving hun persoonlijkheidsontplooiing en hun maatschappelijke integratie en participatie bevorderen.
– het financieel of op andere wijze ondersteunen van de Curaçaose stichting Fundashon di Artista, die dezelde doelstelling heeft.

Het bestuur van de stichting Vrienden van Fundashon di Artista bestaat uit Dorine Weemers-Kuiken (voorzitter), Geneviève van Otterlo-Loos (secretaris) en Elisabeth Melis (penningmeester). De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid onder nummer 63390752.